Cennik

 

 

Porady lekarskie i świadczenia pielęgniarskie WSZYSTKIM NASZYM Pacjentom wykonujemy bezpłatnie.

Usługi nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym oraz usługi udzielane osobom nie posiadającym ubezpieczenia zdrowotnego są płatne zgodnie z cennikiem obowiązującym w naszej placówce.

Cennik:

– Porada lekarska w miejscu udzielania świadczeń – 60 zł

– EKG – 30 zł

– Badanie cukru – 10 zł

– Pomiar ciśnienia – 10 zł

– Zastrzyk domięśniowy w miejscu udzielania świadczeń – 15 zł

– Zastrzyk domięśniowy w domu pacjenta – 30 zł

– Zastrzyk dożylny w miejscu udzielania świadczeń – 25 zł

– Zastrzyk dożylny w domu pacjenta – 50 zł

– Zaświadczenie na prośbę zainteresowanego – 40 zł