Nasz zespół

Alina Bartnicka

internista, specjalista medycyny rodzinnej

Anna Boużyk-Masłowska

pediatra, specjalista medycyny rodzinnej

Katarzyna Dolińska

lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej

Michał Sajewicz

specjalista medycyny rodzinnej

Anita Wakulewska

lekarz medycyny

Jolanta Makarewicz

pielęgniarka POZ

Małgorzata Drozdowska

mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

Monika Stobiecka

mgr pielęgniarstwa

Anna Charkiewicz

lic. pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Maria Czelej

pielęgniarka POZ

Janina Przytuła

higienistka szkolna

Anna Sewastianik

rejestratorka medyczna