Programy profilaktyczne

Zapraszamy do udziału w programach profilaktycznych prowadzonych przez naszą przychodnię w ramach umowy na świadczenie usług w zakresie POZ:

Program profilaktyki chorób układu krążenia prowadzony przez lekarzy POZ

Program adresowany do osób w 35, 40, 45, 50 oraz 55  roku życia u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu.

Program profilaktyki Gruźlicy prowadzony przez pielęgniarki POZ

Program dotyczy osób dorosłych, w szczególności, które:

– miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą.
– charakteryzuje się przynajmniej jedną z cech: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym, narkomanią, bezdomny.

Z programu nie mogą skorzystać osoby, u których rozpoznano już gruźlicę.